Fotogalerie GALA DINNER ZUM WELT-TIERSCHUTZTAG am 8. Oktober 2016